2017-09-21-09-29-03 มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560...
2017-09-21-09-19-18 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560...
2017-09-20-08-40-43  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานทำบุญประจำปี เลี้ยงเพลพระจำนวน...
600908 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...