4-1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ...
4-0 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา...
2018-11-09-09-30-26 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ...
2018-11-02-08-23-04 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3...
610919 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา...