2019-01-18-03-39-31สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "รำไท้เก๊ก"...
2562-2พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562...
2561-22 การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี...