รับสมัครรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)
ผู้ผ่านการตัดเลือกเข้ารับการอบรมภาษาอาเซียน
2-2050462 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (TCAS)...
2019-04-04-23-18-40โครงการวันมนุษย์วิชาการ "รังสรรค์งาน ถวายองค์ราชา"...
2019-03-30-11-44-34 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดความสามารถทางภาษาไทย...
2019-03-30-11-38-17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง จิตอาสา/ชุนชุบฉาบ...
61 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามนุษยศาสตร์เกมส์ 61 เมื่อวันที่...