2018-04-17-12-39-29 บรรยากาศการ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี...
666 กิจกรรมงานวันมนุษย์วิชาการ 60 เมื่อวันที่...
2558-2559 การฝึกซ้อมบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา...
2018-02-25-14-22-40 งานกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานกีฬา...