เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  FRIENDLY MATCH HUMAN PLUS SUPER CUP EP.4 ระหว่างทีม Human Plus FC พบกับ Pahol 32 FC ภายใต้โครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับประถมและเยาวชนระหว่าง ชุมชนพหลโยธิน 32 พบกับ Human Plus FC เยาวชน และรร.สุเหร่าคลองจั่น พบกับ Human Plus FC ประถม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO >>>@PR.CRU

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา ให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO >>>@PR.CRU

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus สรรค์สร้าง ชุมชนพหลโยธิน 32 EP.4 อบรมทักษะกีฬาฟุตบอลและกิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่เยาวชน ชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

       โครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว และโรงเรียนอิสลามลำไทร ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประมวลภาพกิจกรรม  >>>#HUSO_PR