มหาวิทยาลัยกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดปฐมนิเศ ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม โดยมี ร.งสุมลี ไชยศุภรกุล อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี และผอ.ศูนย์สำนัก มาพบปะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สำหรับหารใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสหรับของนักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศ>>>@PR.HUSO

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเทอดพระเกียรติ แปลอักษร และร่วมใจเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยไปตามถนนรัชดาภิเษกรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในส่วนของคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ผ่านกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์และความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง ชุมชนพหลโยธิน 32 

ภาพกิจกรรมชุมชน >>>@พหลโยธิน 32 รับชมรับฟังเพลง "ชุมชนพหลโยธิน 32"
ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัย>>>@PR.HUSO  >>>@PR.CRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยในส่วนของสาขาวิชาดนตรีสากลนั้นผู้เข้าสอบต้องผ่านการสอบปฏิบัติพร้อมสัมภาษณ์

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การค้าการลงทุนในกัมพูชา”และเปิดตัวหนังสือ“การค้าการลงทุนในกัมพูชา” วิทยากรโดย
- นายพูลศักดิ์ คุณอุดม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ กรุงพนมเปญ
- นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร นักธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา (นักเรียนภาษาเขมร รุ่นที่ 1)
- นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร นักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ Global House ในประเทศกัมพูชา (นักเรียนภาษาเขมร รุ่นที่ 13)
- นายสุนทรพล วีระประวัติ ตำแหน่ง CLMV REGION MANAGER บริษัท SCG Trading Co. Ltd. ผู้มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ในประเทศกัมพูชา
- นางสาวโสมเพ็ญ ขุทรานนท์ หัวหน้าโครงการฝึกอบรมภาษาเขมรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
และยังได้รับเกียรติจาก นายธัชชยุติ ภักดี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ,นายวรเดช วีระเวคิน อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก ,นายสมภพ ฤทธิกุลประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าลงทุนในกัมพูชา เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่นักลงทุนหน้าใหม่
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตจตุจักร ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนเทพวิทยา และโรงเรียนคลองทรงกระเทียม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา" เพื่อให้น้องๆเด็กผู้หญิงที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิทธิ์ของตนเอง ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า >>>@PR.HUSO
ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทพวิทยา >>>@PR.HUSO
ภาพกิจกรรมโรงเรียนคลองทรงกระเทียม >>>@PR.HUSO