มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 “ประณตน้อมสักการะ ศิษย์คาราวะมุทิตาบูชาครู” โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุลเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีความรู้ดีและความประพฤติดี ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา 

ภาพงานพิธีไหว้ครู Link 1 ¦¦ PR CRU