มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดโครงการอบรม TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรม ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2558
กลุ่มที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน - 19 มิถุนายน 2558
กลุ่มที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2558
ทั้งนี้ได้ทำพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดย รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง 2871 อาาคร 28 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรกิจโดยคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่จัดกิจกรรม Welcome to your university Business English เพื่อเป็นการให้ความรู้และชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษาสำหรับนักศึกษาน้องใหม่ในการเข้ามาศึกษาต่อที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการทำความรู้จักกับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ซึ่งจะคอยให้ความรู้และช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ชมภาพกิจกรรม CLICK!!
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดกิจกรรม BE Camp สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาและคณาจารย์ ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ชมภาพกิจกรรม CLICK!!


16
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ "จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก" ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ คลิกชมภาพ>>>click-icon

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจกัดกิจกรรม BE_Camp 2012 ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่
ชมภาพกิจกรรม click-icon