ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าว โดยวิทยากรผู้ชำนาญการได้แก่ คุณรัตนากร ทองสำราญ คุณสิริรัตน์ นิ่มเงิน คุณวิภาดา ปรรณารม จาก กสทช. เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชมภาพกิจกรรม