ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สาขาวิชาภาษาจีน ค.บ. น.ส.นัทธมน ลิขิตชัยศิลป์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และน.ส.ปิยะธิดา มูลฐานานนท์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร