สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ บัณฑิคอันพึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 โดยนำนักศึกเข้าค่ายทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การสื่อสารหลักเป็นภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาสามวันสองคืน ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วนอุทยานปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก!!