นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางดนตรี เรื่องดนตรีไทยสีกากี เพื่อให้ความรู้ในศาสตร์ของดนตรีไทยที่ขับร้องและบรรเลงโดยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ วิทยากรบรรยายโดย ร้อยตำรวจโทหญิงนิสากร จิตรถนอม รองสารวัตรฝ่ายดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ และนายวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ พนักงานราชการฝ่ายดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ ณ ห้องประชุมจันทรา-กาญจนาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

ภาพการสัมมนาเรื่อง ดนตรีไทยสีกากี CLICK!!

สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 32 ขึ้น ณ สาขาวิชาดนตรีไทย อาคาร 32 โดยมีนักเรียนดนตรีไทยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมบรรเลงถวายมือ พร้อมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจุบันเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
ภาพงานพิธีไหว้ครู ครั้งที่ 32
สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 30 โดยมีนักเรียนดนตรีไทยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมบรรเลงถวายมือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2554 ชมภาพงานพิธีไหว้ครู