คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาดนตรีสากล จัดโครงการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ในชื่อ “Mission to the Moon” วงที่เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นวงที่มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด ซึึงในรอบชิงชนะเลิศมีวงผ่านเข้ารอบทั้งหมด 5 วง โดยผลสรุปการแข่งขันได้ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
- วง Full Feel Ska - โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
- วง Vividz Band - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
- วง The Small Legend - โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท

- วง Fortissimo - โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
- วง Retenner - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
***โดยวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สมาชิกในวงจะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2559 – 2560 เท่านั้น

ภาพบรรยากาศการประกวด คลิ๊ก!!

ผลตอบรับเกินคาด สาขาวิชาดนตรีสากลจันทรเกษม จัดโครงการต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม ครั้งที่ 
7 ในระหว่างที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมานิตชุมสาย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการเรียน ดนตรีสากล ได้เข้าใจถึงการเรียนการสอนดนตรี การใช้งานอุปกรณ์ทางดนตรี โดนวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรี ซึ่งในครั้งที่ 7 นี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้
ชมภาพกิจกรรม ชุดที่1 คลิก!!


สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการต้นกล้าดนตรี สำหรับน้องๆเยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรีอิเลคโทรนิค เพื่อเตรียมความก่อนสมัครเข้าสอบภาคความรู้ทั่วไปและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม ณ หอประชุมอาคารมานิจชุมสาย ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม ที่ผ่านมา
ชมภากิจกรรม ต้นกล้าดนตรี CLICK!!

โครงการประกวดวงดนตรีระดับระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ ณ เซ็นทรัล เวิร์ล เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2555 ที่ผ่านมา
ผลงานของชาวดนตรีสากลจันทรเกษม ได้แก่
- ชนะเลิศ : วง บุหลัน
- รองชนะเลิศอันดับ 2 : วง Burger Bear
{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=vKltpJo-Il4{/youtube}
{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=Yrbwar8s8a0{/youtube}
 
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม บรรยายและสาธิตโดยวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทยได้แก่ ศุ บุญเลี้ยง, สรายุทธ สุปัญโญ, นิติพงษ์ ห่อนาค ณ สาขาวิชาดนตรีสากล อาคารมานิจชุมสาย เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ชมภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CLICK!!