สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์และเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO