นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมศาลจำลองพิจารณาคดีพินัยกรรมฉบับดอนล้อมแรด เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ห้องศาลจำลอง อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ชมภาพกิจกรรมศาลจำลอง CLICK!!สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีบายศรีและผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณให้หอประชุมหงส์พันธ์ุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
-- ชมภาพพิธีบายศรี CLICK!! --สาขาวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมศาลจำลอง ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ห้องศาลจำลอง อาคาร 29 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 -- ชมภาพกิจกรรมศาลจำลอง CLICK!! --

สาขาวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึก พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เนื่องในสัปดาห์วันรพี '54 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เปิดศาลจำลองพิจารณาคดีดัง "ยอมเพื่อน...ไม่ยอมแฟน" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องศาลจำลองนิติจันทรา ห้อง 2985 อาคาร 29 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ชมภาพบรรยากาศการพิจารณาคดี