บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
>>>@ภาพกิจกรรม