ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO