# เรื่อง วันที่เผยแพร่
1 นโยบายการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 11/07/2562
2 มาตรการประหยัดน้ำ พ.ศ. 2559 11/07/2562
3 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2557 11/07/2562