สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
---------------------------------รายละเอียดประการ--------------------------------------

----------------------------------ใบสมัครสอบคัดเลือก-----------------------------------
-------------------------------------
ดาว์นโหลดใบสมัคร คลิ๊ก!!-------------------------------------