สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) จะจัดกิจกรรม "มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 3" เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศต่างๆ ทุกระดับการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อมัธยม, ปริญญา หรือ WorK & Study โดยจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานฟรี ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทนิ แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม