ด้วยสำนักงานหมวดการศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน CEER (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (รหัส 57 และรหัส 58) ใรวันที่ 3 และ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ยังมีนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าทดสอบตามรายชื่อดังแนบ ในการนี้จึงขอให้นักศึกษาเข้าทดสอบตามตารางวัน เวลา และสถานที่ คลิกลิงค์ตาม QR Code ข้างล่างนี้