ขอเชิญผู้ที่มีอาชีพด้านดนตรี, ศึกษาด้านดนตรี และผู้ที่สนใจในเรื่องดนตรี เข้าร่วมสัมมนา "การเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงไทย"
โดย 3 วิทยากรคุณภาพ คุณฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, คุณนอ นรเทพ มาแสง, คุณเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน
ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาละยราชภัฏจันทรเกษม
ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ อรรณพ 0918948371, อโรชา 0802916328


สาขาวิชาภาษาไทยขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดทักษะความสามารถทางภาษาไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ อาคาร 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เอกพล กันทอง เบอร์โทรศัพท์ 09-2248-9111 / รายละเอียดการประกวด คลิ๊ก

ขอเชิญร่วมทำบุญในโครงการธรรมะรับอรุณ โดยมีพิธีทำบุณตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณลานธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการตามเอกสารดังแนบ