ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานพิธีถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติตามแต่ศรัทธา ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทำพุ่มติดกัณฑ์เทศน์มาไว้ด้วยแล้ว โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเก็บรวบรวมพุ่มกัณฑ์เทศน์ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อจักนำไปดำเนินการต่อไป
  สาขาวิชาศิลปกรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานการนำเสนอศิลปนิพนธ์ในชื่องาน
"ไทยคิด : Thai Kids" ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 28
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 
กำหนดเปิดงานในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ภาพบรรยากาศภายในงาน คลิ๊ก!!