การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ  และการนำเสนอผลงานวิชาการที่ต่างประเทศ คลิกดูรายละเอียด

การจัดงานแสดงดนตรีประจำปีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล พบกับศิลปินชั้นแนวหน้า ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บัตรราคา 80 บาท