กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>>>@ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี และผอ.ศูนย์สำนัก มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สำหรับหารใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ปีหลังจากนี้ของนักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ คลิ๊ก!!

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม โดย ดร.ประเสิรฐ ฉิมท้วม คณบดีเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณศาลิกร รัตนโชติ บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการทำงาน" คุณนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ บรรยายในหัวข้อ “Change Management: โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการรับมือโลกใหม่ใบนี้” “New Generation for New Success Model: คนพันธุ์ใหม่.. เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน” และคุณจุมพล ทองตัน(โกไข่) บรรยายเรื่อง“ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข” กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!!