ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม โดย ดร.ประเสิรฐ ฉิมท้วม คณบดีเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณศาลิกร รัตนโชติ บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการทำงาน" คุณนรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ บรรยายในหัวข้อ “Change Management: โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการรับมือโลกใหม่ใบนี้” “New Generation for New Success Model: คนพันธุ์ใหม่.. เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน” และคุณจุมพล ทองตัน(โกไข่) บรรยายเรื่อง“ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข” กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิ๊ก!!